Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ : 85 Thoại Ngọc Hầu, Q.Tân Phú, TP.HCM
Tel : 08. 8575 9632
Mobile : 098 798 7755
Email : inoxefsm2016@gmail.com
Website : http://www.efsm2016.org